Kariyerler

Büyüyen uluslararası bir şirket olarak GWS, ekibini güçlendirmek için sürekli olarak yeni yetenekler arar. Mevcut veya gelecekteki açık pozisyonlar için potansiyel yeni bir işe alım olarak değerlendirilmek istiyorsanız, başvurabileceğiniz mevcut açık pozisyonları görmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edin veya bize spontan bir başvuru gönderin.
GWS’ye mükemmel uyum sağlamanın önkoşulları şunlardır:

Bu soruları evet olarak yanıtlayabiliyorsanız, bizim için çalışmak için doğru kişi olabilirsiniz! Mevcut açık pozisyonlarımıza bir göz atın:

İş başvuru süreci için Global Water Solutions Gizlilik Bildirimi

Global Water Solutions Ltd. ve bundan böyle “Global Water Solutions” olarak anılacak tüm iştirakleri, iş başvuru süreci ile ilgili kişisel verileri toplar, kullanır ve muhafaza eder. Başvuru sahipleri tarafından sağlanan kişisel veriler, yalnızca işe alma ve seçme amaçlarıyla tutulur ve işlenir. Global Water Solutions, verilerinizin korunması için aksi belirtilmedikçe hiçbir veriyi üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Yalnızca bunun belirtildiği durumlarda, bağlı şirketler ve sözleşmeli hizmet sağlayıcılar Global Water Solutions adına uygulama verilerini toplayacaktır. Tüm bağlı veya sözleşmeli hizmetler için, varsa, Global Water Solutions, GDPR ile uyumlu, yeterli veri koruma süreçlerine ve politikalarına sahip olmalarını sağlayacaktır.

Global Water Solutions başvuru sürecinde hangi kişisel verileri topluyor?

  • Özgeçmişler / CV’ler, e-postalar, mektuplar veya diğer yazılı iletişimlerde sunulan veriler
  • Telefon, skype veya şahsen yapılan görüşmelere dayalı olarak yapılan görüşmelerden elde edilen veriler
  • Uygun olduğunda üçüncü taraf yerleştirme şirketleri tarafından sağlanan veriler
  • Sizin adınıza başkaları tarafından sağlanan öneriler

Global Water Solutions işe alım sürecinde adayların kişisel verilerini neden işliyor?

  • İş başvuru sahiplerinden gelen verileri işlemek, Global Water Solutions’ın işe alım sürecini yönetmesine, bir adayın istihdam için uygunluğunu değerlendirip onaylamasına ve kime potansiyel bir teklif sunacağına karar vermesine olanak tanır.
  • Global Water Solutions’ın yasal yükümlülüklere uymasını sağlamak.
  • Veriler yalnızca bir başvuru sahibinin potansiyel olarak işe alınması için toplanır ve işlenir ve başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır.

Kişisel verilerinize kim erişecek? Bu bireyler nerede bulunur?

Global Water Solutions, kişisel verilerin görünümünü her bir başvuru sürecine özel olarak atanan küçük bir grupla sınırlandırır.

Bu küçük grupların üyeleri, İK ekibinden Global Water Solutions çalışanları, belirli iş alanının Yöneticileri veya açık pozisyonun bağlı kuruluşu, BT ve İdari Personel olabilir. Global Water Solutions, tüm verilerin az sayıda kişiyle ve yalnızca işe alım sürecini desteklemek için gerektiğinde paylaşılmasını sağlar.

Global Water Solutions uluslararası düzeyde çalışan bir işveren olduğundan, bu küçük gruptaki kişiler dünya çapındaki farklı ülkelerden verilerinize erişiyor olabilir. Global Water Solutions, başvurunuza erişebilecek tüm çalışanların Global Water Solutions’ın veri koruma sürecini ve iş başvuru süreci için gizlilik politikasını kabul etmesini ve bu konuda eğitim almasını sağlar.

Global Water Solutions kişisel verilerinizi nerede saklıyor?

Sağlanan veriler, işe alım kayıtları, İK yönetim sistemleri ve diğer BT sistemleri (e-posta dahil) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir dizi farklı yerde saklanacaktır. Veriler, AB dışında bulunan BT sistemlerinde de saklanabilir. Global Water Solutions, tüm veriler için yeterli düzeyde veri korumasının olmasını ve bu sistemlerin GDPR ile uyumlu olmasını sağlar.

Global Water Solutions kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklar?

Global Water Solutions, işe alım süreci boyunca tüm başvuru verilerini dosyada tutar. Başvurunuz başarısız olursa, başvurunuz alındıktan 6 ay sonra verileriniz silinecektir. Verilerinizin saklanacağı süreyi uzatmak istiyorsak, onayınızı isteyeceğiz. Bize human.resources@globalwatersolutions.com adresine bir e-posta göndererek, sağlanan verilere ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İşe alım sürecimiz sona ermeden önce verilerinizi silmemizi talep ederseniz veya uzatmaya izin vermezseniz, diğer başvuru süreçlerinden otomatik olarak çıkarılacağınızı lütfen unutmayın.

Uygulama verilerinizin doğrulanması, değiştirilmesi veya silinmesine ilişkin diğer herhangi bir talep için lütfen human.resources@globalwatersolutions.com adresine bir e-posta gönderin.

Global Water Solutions verilerinizi nasıl koruyor?

Global Water Solutions, verilerinizi yetkisiz erişime, kötüye kullanıma veya kaybolmaya karşı korumak için güvenlikle ilgili kurumsal ve teknik süreçler ve politikalar uygulamıştır.

Global Water Solutions ile çalışan ve kişisel verilerinize erişimi olabilecek tüm üçüncü taraf tedarikçilerin benzer güvenlik prosedürlerine sahip olmaları gerekir.

İletişim bilgileri

Göndermiş olduğunuz kişisel verilerle ilgili herhangi bir sorunuz veya talebiniz varsa veya sağladığınız verileri düzeltmemizi veya silmemizi isterseniz lütfen human.resources@globalwatersolutions.com ile iletişime geçin.

Home

About Us

News

Events

Testimonials

Career

Contact

Support

Frequently Asked Questions

BIM Components

Water Supply

Maintenance-Free Pressure Tanks

PressureWave™

Challenger™

C2Lite CAD™

Anti-Legionella

FlowThru™

FlowThru™ Inline Adaptor

Pressure Tanks with Interchangeable Membranes

SuperFlow™

Pressure Tanks for Special Applications

HydroGuard™

(Ultra)Max™

All-Weather™

M-Inox™

Pump Controllers

PumpWave™

Water Treatment

System Components

Filter Housings

Sediment Filters

Inline Filters

Media Cartridges

PA-E™

Anti-Scale Solutions

OneStop Plus™

RO Systems

G500™

75GPD™

Contact Treatment

C2Lite UT™

MixMaster™

Heating

Expansion Tanks for Potable Water

ThermoWave™

Expansion Tanks for Non-Potable Water

HeatWave™

SolarWave™

Other

Borehole Pipes

ProLine™

Accesories

Accessories

Follow Us on Social Media